s4

 

Dzwoń: 1-888-WYPADKI (1-888-997-2354)
Mówimy po polsku.
Bezpłatna konsultacja!

30.05.23
Czy spadłeś z dużej wysokości i doznałeś obrażeń pracując na budowie w Nowym Jorku?
Projekty budowlane wymagają od pracowników wykonywania prac na wysokości przy użyciu drabin, rusztowań, wind, podnośników, pokryć dachowych i innych konstrukcji, które umieszczają ich nad ziemią. Praca na wysokości naraża pracowników na ryzyko upadku i wynikających z niego urazów, które mają długotrwałe konsekwencje fizyczne i finansowe. więcej»

KONTAKT


Prawo i Ty

HomePrawo i Ty › Śmierć zawiniona. Czyjeś zaniedbanie nie powinno pozostać niezauważone

Śmierć zawiniona. Czyjeś zaniedbanie nie powinno pozostać niezauważone

02.01.2022

Co to jest "bezprawna śmierć"? Przykładem może być, kiedy poszkodowany nie przeżyje wypadku spowodowanego w związku z zaniedbaniem innej osoby. Jeśli jesteś żyjącym członkiem rodziny ofiary niesłusznej śmierci, masz prawo ubiegać się o odszkodowanie za swoją stratę.

Te tragiczne okoliczności zazwyczaj wymagają pomocy doświadczonego prawnika specjalizującego się w sprawach związanych z zawinioną śmiercią, abyś jako członek rodziny zmarłego dostał odpowiednie "zadośćuczynienie".

Jako zespół pracujemy ciężko, aby pomóc Ci uzyskać odszkodowanie na pokrycie rachunków medycznych, organizację pogrzebu, utraconych dochodów i innych kosztów związanych ze śmiercią Twojej bliskiej osoby.

Zadzwoń teraz: 1-888-WYPADKI (1-888-997-2354), aby uzyskać bezpłatną konsultację z polskojęzycznym adwokatem Mariuszem Śniarowskim z "Best Law Firms". Nasi prawnicy zajmujący się zawinioną śmiercią w NYC są tutaj, aby pomóc Ci w tym trudnym czasie.

Czy mam podstawy do prowadzenia sprawy o zawinioną śmierć?

Jeśli ofiara wypadku miałaby uzasadnionie wnosząc roszczenie o odszkodowanie za obrażenia ciała, gdyby przeżyła wypadek, wtedy roszczenie o odszkodowanie za taką śmierć jest zazwyczaj właściwe. Ten rodzaj roszczenia może być wniesiony przez żyjących członków rodziny lub osoby prawnie zależne od osoby, która zmarła z powodu zaniedbania, niedbalstwa lub niewłaściwego postępowania innej strony.

Kto może złożyć pozew o zawinioną śmierć w Nowym Jorku?

Członkowie rodziny, którzy mogą wnieść roszczenie z tego tytułu to:

 • małżonkowie zmarłego
 • rodzice, którzy stracili dzieci, oraz
 • dzieci, które straciły rodziców.

W niektórych przypadkach, rodzeństwo lub inni bliscy krewni mogą złożyć pozew. Jeśli osoba składająca wniosek jest nieletnia, może wymagać dorosłego opiekuna do złożenia pozwu. W zależności od sytuacji, inne osoby pozostające na utrzymaniu prawnym oraz członkowie rodziny ofiary mogą dochodzić roszczeń z tytułu "wrongful death" w Nowym Jorku.

Ustalenie winy w sprawie o zawinionej śmierci

Członkowie rodziny muszą wykazać kilka różnych elementów w swojej sprawie o "wrongful death", w tym:

 • Pozwany miał prawny obowiązek wobec zmarłego. Ludzie mają ogólny prawny obowiązek unikania zachowań wysokiego ryzyka. Na przykład, kierowcy muszą zachować rozsądną ostrożność, a producenci mają obowiązek zapewnić, że ich produkty są bezpieczne. Ustalenie obowiązku prawnego może być wykazane, jeśli istniał związek, jakkolwiek styczny, między zmarłym, a pozwanym.
 • Obowiązek ten został naruszony. Istnieje standard zaniedbania ogólnie używany do dokonania tego ustalenia. Jak zachowałaby się rozsądna osoba w podobnej sytuacji? Jeśli zachowałaby większą ostrożność, pozwany jest niedbały.
 • Naruszenie bezpośrednio spowodowało śmierć. Czy działania pozwanego doprowadziły do śmierci? Jeśli tak, można wystąpić z roszczeniem z tytułu "wrongful death".
 • Jest coś, za co można otrzymać odszkodowanie. Koszty te obejmują rachunki medyczne lub ból i cierpienie.
 • Sprawy o "wrongful death" pozwalają odzyskać pieniądze zarówno za straty ekonomiczne, jak i pozaekonomiczne.

Jeśli wnosisz roszczenie z tytułu śmierci zawinionej, spoczywa na Tobie ciężar udowodnienia każdego z tych elementów. Aby złożyć "silne" roszczenie, będziesz potrzebował usług doświadczonego adwokata, który pomoże Ci zebrać niezbędne dowody dla Twojej sprawy.

Staranie się o odszkodowanie za utratę ukochanej osoby

Jeżeli członek Państwa rodziny zmarł z powodu zaniedbania innej osoby, priorytetem powinno być skontaktowanie się z prawnikiem, który pomoże Państwu zmaksymalizować odszkodowanie, idąc do sądu lub negocjując ugodę z pozwanym.

W Nowym Jorku istnieje przedawnienie ograniczające ilość czasu, w którym można złożyć pozew o niezawinioną śmierć.

Ponadto, ustalenie odpowiedniego odszkodowania za stratę może być skomplikowanym procesem obejmującym wiele czynników, które określają, ile powinna być warta Twoja sprawa. W The Perecman Firm, nasi doświadczeni adwokaci ds. śmierci niezawinionej w Nowym Jorku mogą przeprowadzić Cię przez ten proces z jasnością, informując Cię o Twoich prawach i opcjach.

Odszkodowania z tytułu niezawinionej śmierci obejmują:

 • Koszty pogrzebu
 • Utrata towarzystwa
 • Rachunki medyczne, które zostały zapłacone przed śmiercią
 • Utracone wsparcie finansowe, które zapewniłby zmarły.

Czy można uzyskać odszkodowanie za cierpienie emocjonalne?

Prawo Nowego Jorku rzadko zezwala na odzyskanie odszkodowania za rozstrój emocjonalny w pozwach o niezwinioną śmierć, z wyjątkiem szczególnych sytuacji. Jedną z nich jest sytuacja, gdy członek rodziny był świadkiem obrażeń lub śmierci bliskiej osoby. W takich przypadkach, osoba ta może być w stanie złożyć wniosek o odszkodowanie za niepokój emocjonalny.

Zadzwoń pod numer 1-888-WYPADKI (1-888-997-2354), aby uzyskać bezpłatną konsultację z polskojęzycznym adwokatem Mariuszem Śniarowskim z "Best Law Firms". Nasi prawnicy zajmujący się niezawinioną śmiercią w NYC są tutaj, aby pomóc Ci w tym trudnym czasie.
Nasze wygrane

Ponad $500,000,000 w werdyktach i ugodach!
Poświęcimy Twojej sprawie czas, zaangażowanie i środki aby uzyskać możliwie największą ugodę.

Upadek z niezabezpieczonej drabiny
Upadek z drabiny przymocowanej do ciężarówki
Wypadek z udziałem ciężarówki
Wypadek samochodowy