s4

 

Dzwoń: 1-888-WYPADKI (1-888-997-2354)
Mówimy po polsku.
Bezpłatna konsultacja!

30.05.23
Czy spadłeś z dużej wysokości i doznałeś obrażeń pracując na budowie w Nowym Jorku?
Projekty budowlane wymagają od pracowników wykonywania prac na wysokości przy użyciu drabin, rusztowań, wind, podnośników, pokryć dachowych i innych konstrukcji, które umieszczają ich nad ziemią. Praca na wysokości naraża pracowników na ryzyko upadku i wynikających z niego urazów, które mają długotrwałe konsekwencje fizyczne i finansowe. więcej»

KONTAKT


Prawo i Ty

HomePrawo i Ty › Wypadek na budowie w Nowym Jorku. Q&A

Wypadek na budowie w Nowym Jorku. Q&A

07.01.2022

Czy zostałeś poszkodowany w pracy, na budowie? Prowadzimy wszystkie rodzaje spraw związanych z wypadkami budowlanymi, takie jak:

 • Wypadki z rusztowaniami
 • Wypadki z udziałem dźwigów
 • Zawalenia się budynków
 • Wypadki przy rozbiórce
 • Porażenie prądem
 • Upadki z wysokości
 • Urazy spowodowane spadającymi przedmiotami
 • Wypadki z udziałem wózków widłowych
 • Pożary i eksplozje
 • Wypadki z udziałem maszyn
 • Wypadki w wykopach
 • Narażenie na działanie substancji toksycznych
 • Wypadki przy spawaniu

Jeśli zostałeś poszkodowany w tego typu wypadku na budowie, możesz ubiegać się o świadczenia workers' compensation, które pokryją koszty leczenia i część utraconych zarobków podczas nieobecności w pracy.

Jednak w wielu przypadkach osoby poszkodowane w wypadkach budowlanych mają dwie potencjalne sprawy związane z jednym wypadkiem: roszczenie o odszkodowanie pracownicze i pozew sądowy.

Jest to bardzo ważna informacja dla pracowników poszkodowanych w wypadkach na budowie, ponieważ w wielu przypadkach świadczenia workers' compensation nie rekompensują odpowiednio obrażeń i innych szkód, takich jak utrata zarobków i świadczeń.

Dokładnie, kto powinien być pozwany w sprawie wypadku budowlanego może być trudnym pytaniem. Najlepiej pozostawić to doświadczonemu i kompetentnemu prawnikow od wypadków budowlanych w Nowym Jorku.

Bezpłatna konsultacja w języku polskim z adwokatem wypadkowym Mariuszem Śniarowskim z kancelarii The Perecman Firm PLLC - dzwoń 1-888-997-2354

Najczęściej zadawane pytania nt. wypadku na budowie:

1. Czy mam prawo do czegoś więcej niż tylko do odszkodowania pracowniczego?

Tak. Nawet jeśli nie możesz pozwać bezpośrednio swojego pracodawcy na podstawie prawa o odszkodowaniu pracowniczym, możesz złożyć pozew przeciwko generalnemu wykonawcy i właścicielowi placu budowy, niezależnie od tego czy ich działania były związane z Twoją szkodą czy nie.

2. Czy naprawdę muszę zatrudnić adwokata?

Sprawy dotyczące wypadków budowlanych często obejmują złożone kwestie prawne, takie jak doznane szkody, odszkodowania, inżynierię, zgodność z przepisami bezpieczeństwa i odpowiedzialność. Doświadczony adwokat od wypadków budowlanych w NYC może pomóc Ci poruszać się w tym skomlikowanym procesie i walczyć o zabezpieczenie maksymalnej kwoty odszkodowania.

3. Ile mam czasu na prowadzenie sprawy?

Im szybciej zatrudnisz prawnika od wypadków budowlanych, tym szybciej będzie on mógł przystąpić do pracy przygotowując Twoją sprawę. Istnieje ograniczona ilość czasu, w którym możesz dochodzić swoich praw w sądzie. Nawet jeśli uda Ci się złożyć pozew na czas, jeśli będziesz czekać zbyt długo, może to poważnie ograniczyć ilość dowodów, które jesteś w stanie zebrać, aby poprzeć swoje roszczenie.

Po złożeniu roszczenia w firmie ubezpieczeniowej, ważne jest, aby pamiętać, że są one bardzo dobrze wyszkolone w negocjacjach i obsługują setki spraw każdego roku. Adwokat może pomóc w tych negocjacjach, aby zapewnić jak najkorzystniejszy wynik.

4. Kto jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo na placu budowy?

Generalni wykonawcy, właściciele nieruchomości, podwykonawcy i inspektorzy bezpieczeństwa są odpowiedzialni za utrzymanie bezpiecznego środowiska pracy dla pracowników budowlanych. W zależności od sprawy, każda ze stron będzie ponosić inny procent odpowiedzialności.

5. Czy powinienem przyjąć ofertę ugody?

Ugoda oznacza, że zgodziłeś się oddalić swoje roszczenia wobec podmiotu lub osoby, która Cię poszkodowała, za określoną sumę pieniędzy. Istnieje szereg dokumentów, które należy podpisać, aby zwolnić pozwanego z wszelkiej dodatkowej odpowiedzialności.

Nowojorski adwokat od wypadków budowlanych może pomóc w podjęciu decyzji, czy przyjęcie oferty ugody leży w najlepszym interesie poszkodowanego poprzez:

 • Oszacowanie długości procesu;
 • Oszacowanie potencjalnego zakresu kwot werdyktu; oraz
 • Zapewnienie realistycznej oceny szans na sukces pozwu.

Możesz otrzymać propozycję ugody w dowolnym momencie w trakcie procesu o obrażenia cielesne: przed rozpoczęciem procesu, przed wydaniem werdyktu przez ławę przysięgłych lub nawet w momencie, gdy sprawa jest w apelacji po zakończeniu procesu!

6. Czy jestem zobowiązany do złożenia nagranego oświadczenia?

Chociaż niektóre umowy z firmami ubezpieczeniowymi mogą zawierać klauzulę o współpracy, nie zawsze wymagają one złożenia nagranego oświadczenia. Jeśli złożą Państwo nagrane zeznanie, należy upewnić się, że otrzymają Państwo kopię transkryptu dla własnych potrzeb i mieć świadomość, że może on zostać wykorzystany przeciwko Państwu.

7. Co to są odszkodowania karne?

W przypadkach, w których działania pozwanego są uważane za szczególnie oburzające, sąd może chcieć ukarać go odszkodowaniem za straty moralne, oprócz przyszłych świadczeń, utraconych zarobków i obrażeń. W przypadkach, gdy zaniedbanie doprowadziło do Państwa obrażeń, sąd najczęściej przyznaje odszkodowanie karne, gdy pozwany działał w sposób umyślny i niedbały lub lekkomyślny.

8. Co to jest przesłuchanie sądowe?

Przesłuchanie sądowe to zeznania składane pod przysięgą i przed reporterem sądowym, najczęściej w biurze adwokata. Adwokaci reprezentujący obie strony mogą zadawać świadkom własne pytania. Po reporter sądowy przepisuje wszystko, co powiedzieli adwokaci i świadkowie i rozprowadza kopie do niezbędnych stron, świadkowie muszą podpisać dokumenty, aby uczynić je oficjalnymi. Nowojorski adwokat od wypadków budowlanych może pomóc w przygotowaniu Ciebie i wszelkich świadków po Twojej stronie do zeznań i pracować, aby bronić Cię w całym procesie.

9. Co to jest biegły sądowy?

Biegli sądowi posiadają specyficzną wiedzę w danej dziedzinie, znacznie wykraczającą poza wiedzę typowego laika. Na przykład, lekarze są często wzywani do składania zeznań w sprawach o błędy medyczne, a eksperci od rekonstrukcji wypadków są często wzywani do składania zeznań w sprawach o wypadki budowlane. W większości przypadków biegły sądowy może zeznawać na temat swojej opinii, podczas gdy typowy laik może jedynie zeznawać na temat danych faktów.

Bezpłatna konsultacja w języku polskim z adwokatem wypadkowym Mariuszem Śniarowskim z kancelarii The Perecman Firm PLLC - dzwoń 1-888-997-2354
Nasze wygrane

Ponad $500,000,000 w werdyktach i ugodach!
Poświęcimy Twojej sprawie czas, zaangażowanie i środki aby uzyskać możliwie największą ugodę.

Upadek z niezabezpieczonej drabiny
Upadek z drabiny przymocowanej do ciężarówki
Wypadek z udziałem ciężarówki
Wypadek samochodowy